Webbdesign

Någonsin undrat varför din privata hemsida inte blir lika snygg som den som ditt företag använder? Svaret är antagligen att de anlitat en professionell webbdesigner för att få en hemsida anpassad efter precis de behov som de har och det budskap de vill framföra.

Vad är en webbdesigner?

Vi kan börja med att tala om vad en webbdesigner inte är. En webbdesigner är inte en dataexpert. De har generellt sett inte mer intresse för hårdvaran (dator och dess komponenter) än den genomsnittlige användaren. Möjligen att man å yrkets vägnar har ett lite större grepp om prestanda och liknande.

Webbdesignern är inte heller en programmerare eller expert på alla programmeringsspråk som finns. Området är oerhört brett med fler och fler programmeringsspråk som dyker upp. Ingen kan vara expert på dem alla. Webbdesignern är istället flexibel med kunskaper inom flera områden. Designern samarbetar med programmerare för att få till en hemsida som inte bara är tilltalande och användarvänlig utan som faktiskt fungerar som det var tänkt.

Webbdesignern är inte heller en konstnär i ordets direkta betydelse. Visserligen kan man argumentera för att en vacker och väl designad hemsida är konst men webbdesigner har sällan varit den som bidragit med mer än den grundläggande designen till sidan. Programmering överlåtes till programmeraren och grafiken till en illustratör eller artdirector. Webbdesignerns jobb är att ta fram en design som sticker ut från mängden men som samtidigt är användarvänlig och lätt att underhålla. Denna design skapas i samråd med klienten och efter att denne gett sitt godkännande påbörjas arbetet med att skapa hemsidan.

Arbetet förändras också mycket snabbt. Stora företag som Google förändrar användarnas sätt att se på webben och innovativa idéer gör att fler och fler funktioner måste byggas in i systemen för att dessa ska kännas uppdaterade och fungera i vårt allt mer digitaliserade samhälle.

Front end och back end -utvecklare

Många webbdesigners jobbar i dag som så kallade front end utvecklare. Detta innebär att de arbetar med den del av webbplatsen som användaren ser i webbläsaren. Precis som webbdesignerns traditionella arbete handlar detta om användardesign och om att skapa någonting som inte bara ser bra ut och är lätt att använda, utan som också för ut företagets budskap till besökarna.

Idag ställer vi allt högre krav på webbplatser. Designen ska fungera, inte bara på datorn hemma utan också på mobilen och surfplattan. Användningen ska vara snabb och intuitiv. Allt detta ställer större och större krav på design och funktionalitet.

Vad är då en back end utvecklare? Medan front end utvecklaren designar hemsidan och bestämmer hur den ska se ut så är det back end utvecklarens uppgift att se till att det fungerar. Här hanteras inga eleganta designelement. För back end utvecklaren är det hundratals och åter hundratals rader med kod som gäller. Att bygga stabila databaser för hantering av all den data som snabbt och lätt ska kunna nås av användaren. Detta innebär att ett nära samarbete mellan front end- och back end- utvecklare är oerhört viktigt så att de båda drar åt samma håll och tillsammans skapar en helt unik och förhoppningsvis perfekt hemsida för klienten.