Speldesign

Att arbeta som speldesigner är en komplicerad uppgift. Det är ett yrke som kräver stort kunnande och kunskap inom många olika områden. Som speldesigner ansvara du för spelets utseende, användardesign och mekanik. Det är speldesignerns skicklighet som är avgörande för om ett spel blir en storsäljare, eller nästa stora flopp.

Utbildning

Utbildningen till speldesigner är också den komplicerad. Området är mycket brett och kräver kunskaper från flera områden som inte bara är av teknisk karaktär. Den som designar spel måste också förstå det mänskliga psyket. Vad är det som lockar människor att börja spela och sedan fortsätta spela?

I dagsläget finns det några få utbildningar till speldesigner eller spelutvecklare. I Sverige är det främst Futuregames speldesign men det finns också möjligheten att plocka enskilda kurser via Uppsala universitet, förlagda till campus på Gotland.

Det är få som går direkt från utbildning till att jobba som speldesigner på något spelföretag. Detta på grund av att det krävs stor erfarenhet för att överhuvudtaget klara av uppgiften. Även de som efter utbildningen väljer att jobba som frilansare kommer ha svårt att få uppdrag som speldesigner utan någon egentlig erfarenhet från branschen. Ofta får man då istället börja som leveldesigner eller arbeta i team med någon riktigt erfaren speldesigner under några år innan man är redo att stå på egna ben.

Jobbmöjligheter

Dataspelen är fortfarande i sin barndom och med den snabba teknikutvecklingen som nu sker kommer möjligheterna för speldesign att bli oändligt mycket större än vad de är idag. Detta innebär också att arbetet som designer kommer att förändras med tiden och tekniken. Redan idag finns oändligt många fler möjligheter än vad man hade i dataspelens begynnelse under 80- och 90-talen.

Som speldesigner kan du välja att arbeta med en specifik plattform, som pc eller Playstation. Du kan också välja att utveckla en speciell sorts spel som action, pusselspel eller äventyrsspel för att nämna några. En bransch på stark frammarsch just nu är casinospel där man i dagsläget skriker efter spelutvecklare och designers.

Ett omväxlande yrke

Så, vad händer när du äntligen skaffat dig erfarenheten? Du har slitit i många år för att uppnå drömmen och nu är du äntligen anställd som speldesigner.Men vad innebär det? Vad förväntas du kunna och göra? Faktum är att speldesignern förväntas kunna lite av varje. Det är denne som styr spelet mot den målbild man satt upp i planeringsstadiet. Denne har även kontakten med projektledaren och ansvarar för tidsplaner och budget. Speldesignern är den som ser till att resten av studion håller sig till planen och att alla drar åt samma håll för att skapa en så lockande spelupplevelse som möjligt.

Andra vägar till speldesign

Speldesignern arbetar förstås inte ensam med sina spel. (Med undantag av indiedesigners som allt som oftast sköter alla funktioner på egen hand.) Runt designern finns ett helt team av medarbetare.

Leveldesigner

Leveldesignern arbetar med att skapa banor i spelet utifrån speldesigners målbild för gameplay och artdirectorns visuella idéer. Detta görs allt som oftast i en 3D-modell av den tänkta spelvärlden eller banan.

Artdirector

En artdirector (AD) har ansvar för spelets visuella uttryck och är den som på förhand bestämmer hur spelvärlden ska se ut. Precis som när det gäller speldesigner tar det lång tid och mycket erfarenhet innan man kan få anställning som artdirector på något företag. Yrket kräver god kännedom om hur människor upplever omvärlden och hur olika stämningar gestaltas genom färg och form. Till exempel vad som får ett spel att kännas skrämmande eller bara underhållande.

Spelprogrammerare

Spelprogrammeraren har till uppgift att programmera spelet så att det stämmer överens med AD’ns visioner och de riktlinjer för gameplay som satts upp av speldesignern.