Grafisk Formgivning

Se dig omkring. Ser du alla omslag? Alla de där snygga texterna på förpackningarna? Företagets logotyp? Allt det där är grafisk formgivning, eller grafisk design om du föredrar det. Bakom varje förpacknings utsida och varje logotyp finns en grafisk formgivare som utformat den. Våra vardagsliv svämmas över av grafisk design, men hur ofta tänker vi egentligen på att en annan person utformat just det där som vi tittar på?

Mångsidig och samarbetsvillig

Grafisk design/formgivning snuddar vid många andra områden. Allt ifrån fotokonst till inredning och layout. En grafisk formgivare arbetar med layout, färg och form inom så skilda områden som design av posters och frimärken till användardesign i dataprogram. Detta betyder förstås att området är mycket brett och att alla formgivare är aktiva inom olika fält. En grafisk formgivare kan till exempel ansvara för trycksaker åt ett företag och vara ansvarig för att utforma brevhuvuden, logotyper och broschyrer medan en annan grafisk formgivare ansvarar för sådana detaljer som informationstavlor och foton och färgskala på företagets hemsida.

Mycket av formgivarens arbete sker i team med kommunikatörer, webbdesigners och andra yrkesgrupper vilkas arbete i mångt och mycket är sammanflätat med grafisk formgivning.

Starkare än någonsin

Grafisk formgivning har alltid funnits. Ända sedan människans barndom då någon ritade de allra första grottmålningarna så har det varit en del av vår vardag. Men trots detta var det först under 1800-talet som yrket fick sitt erkännande. Många trodde sedan att grafisk formgivning var på utdöende i samband med datorernas intåg under 90-talet då privatpersoner och företag själva fick möjligheten att utforma sina reklamblad och logotyper med hjälp av olika dataprogram. Med datorns hjälp kunde plötsligt var och en göra saker som förr krävde många timmars arbete och ett stort mått av kreativitet. Nu kunde samma arbete utföras på bara några minuter.

Det visade sig dock ganska snart att det inte var så enkelt. Långsamt gick det upp för företagen att det krävdes något mer än att slumpvis klippa ihop bild och text för att nå ut till massorna. Det krävdes en känsla för färg och form. Förståelse för hur det mänskliga ögat uppfattar omvärlden och hur tomma och fyllda ytor bör förhålla sig till varandra.

Idag är yrket åter på frammarsch. Företag efterfrågar personer som kan utforma inte bara trycksaker utan även mycket annat som rör företagets profil, grafiskt och även rent fysiskt.

Andra uppdrag

När allt fler företag inser fördelen med logotyper och andra trycksaker utformade av en professionell formgivare så ökar naturligtvis även andelen uppdrag. Uppdragens form förändras också från att tidigare enbart ha gällt trycksaker till dagens läge, där grafiska formgivare anlitas för att utforma allt från trycksaker till exempelvis porslin på en restaurang eller färgsättning på möblerna på kontoret så att dessa samspelar med företagets grafiska profil.