Digitala och kreativa utbildningar

Det finns många kreativa utbildningar både i Sverige och ute i Europa. Nu går det förvisso bra att vara självlärd inom detta område. Men. Eftersom de allra flesta arbetar som frilansare kan en bra utbildning, tillsammans med en riktigt bra portfolio, vara en klar fördel i kampen om uppdragen.

Svenska högskolor och universitet har årligen flera utbildningar i webbdesign, kreativt skrivande, digital design och illustration. Dessa utbildningar söks via www.antagning.se senast den 15:e april för studiestart till höstterminen och senast den 17:e oktober för studiestart till vårterminen. Datumet varierar lite beroende på om datumet infaller på en helg eller inte. Svenska medborgare studerar alltid gratis vid svenska högskolor och universitet. Det enda som tillkommer i de fallen är kostnad för studiematerial. Dessa utbildningar gör dig också beviljad till studiestöd från CSN.

Söker du till konstfack, eller till en utbildning som illustratör hos någon annan utbildare, så får du vara beredd på att skriva en kort personlig beskrivning av dig själv och ditt konstnärskap. Du förväntas också visa upp ett eller flera arbetsprov i samband med anmälan. Det kan också hända att du förväntas ställa upp på en grundlig intervju om det är så att du passerar det första nålsögat vid antagningen.

Privat finns ett flertal utbildningar där Berghs school of communication kanske är den mest kända när det gäller grafik och illustrationer. Dessa utbildningar kostar dock pengar och det är inte säkert att de gör dig kvalificerad för att få söka studiestöd. Detta bör du undersöka innan du söker så att du inte får några obehagliga överraskningar när du väl påbörjat din utbildning.

Även om det kan verka kostsamt att gå en privat utbildning och betala runt 30 000 kronor för en enda termin så kan det, på grund av fördelen det ger i konkurrensen om jobben, vara värt att gå utbildningen om du tänker satsa seriöst på någonting kreativt.

Det finns också ett flertal studier inom gymnasiet, yrkeshögskolan och folkhögskolor. Utbudet förändras ständigt och det kan vara värt att söka på nätet för att få färska uppgifter om vilka utbildningar som finns att tillgå.

Att studera utomlands inom EU

Att studera utomlands kan vara både ett äventyr och en chans att lära sig mer än vad det finns möjlighet till i Sverige. Genom gemensamma överenskommelser inom EU får du som svensk medborgare studera vid vilket universitet som helst inom vilket EU-medlemsland som helst under samma förutsättningar som landets egna invånare.Detta innebär att så länge du uppfyller antagningskraven är du välkommen att studera. Observera dock att det inte är alla länder som erbjuder gratis utbildning. I vissa länder kan det vara mycket dyrt att studera på universitet eller högskola. En del länder kräver dessutom att du klarar ett språktest för att kunna bli antagen till akademiska studier. Det finns företag som hjälper dig om du vill studera utomlands. Sök efter sådana som har specialiserat sig på kreativa studier inom konst, mode, fotografering och design och har kontakt med skolor i större delen av världen så väl inom Europa som utanför. Viktigt att minnas är dock att det förstås för det mesta kostar pengar att studera vid dessa skolor och att förmedlingen i vissa fall tar en avgift. Vissa förmedlingar hjälper sina studerande att söka stipendier för att täcka en del av studiekostnaden men du bör ändå vara beredd på att det kan kosta dig en hel del att läsa in din examen utomlands.